Ladataan...

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalain säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakapalvelun eri vaiheissa kuten esimerkiksi kauppasopimusta tai rahoitus- ja vakuutushakemusta tehtäessä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Palvelutilanteen niin edellyttäessä voimme tallentaa asiakaspuheluja ja viestejä asiakaspalvelun kehittämiseksi ja varmistaaksemme viestin sisällön. Lisäksi käytämme asiakasrekisteriä asiakkaille suunnattavaan markkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Emme koskaan luovuta asiakasta koskevia tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (28.6.2017/444) edellyttää, että asiakas antaa rahoitushakemuksessa taustatiedot taloudellisesta asemastaan ja varojen alkuperästä. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää lakiin perustuen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

MenoBil

Autoja moneen makuun

Takaisin ylös