Ladataan...

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

REKISTERINPITÄJÄ

Menobil Oy / Hannu Haukijärvi

Tuotekatu 6, 21200 Raisio

Tietosuojaa koskevat asiat: hannu.haukijarvi@menobil.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi. asiakassuhteen hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ KAUPANTEKOON LIITTYEN

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja tietosuojalain säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakapalvelun eri vaiheissa kuten esimerkiksi kauppasopimusta tai rahoitus- ja vakuutushakemusta tehtäessä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Palvelutilanteen niin edellyttäessä voimme tallentaa asiakaspuheluja ja viestejä asiakaspalvelun kehittämiseksi ja varmistaaksemme viestin sisällön. Lisäksi käytämme asiakasrekisteriä asiakkaille suunnattavaan markkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Emme koskaan luovuta asiakasta koskevia tietoja sivullisille, paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (28.6.2017/444) edellyttää, että asiakas antaa rahoitushakemuksessa taustatiedot taloudellisesta asemastaan ja varojen alkuperästä. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää lakiin perustuen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

KÄSITELTÄVÄ TIETOSISÄLTÖ VERKKOSIVUILLAMME

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston palvelimeltamme, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeiden käytön tarkoituksena analysoida ja kehittää palvelujamme käyttäjiä paremmin palveleviksi. Evästein tallennetuin tiedoin voimme optimoida ja personoida sisältöä sekä kohdentaa mainontaa käyttäjien mielenkiinnonkohteisiin perustuen.

Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Tagien hallinta: Google Tag Manager
Sivuston analytiikka, suorituskyvyn mittaaminen ja mainonta: Google Analytics ja Ads, Facebook (Business Manager)

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

MenoBil

Autoja moneen makuun

Takaisin ylös
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästekäytäntömme sivulla. Lue lisää.